.

Papierové terče

Papierové terče

Terč na strielanie Model 4 ipac

Terč útočník na strielanie Model 30

Terč útočník na strielanie Model 31

Terč na strielanie Model 4N

Terč na strielanie Model 6/6

Terč na strielanie Model 36

Terč na strielanie Model 10/13 bis

Terč na strielanie Model 35

50ks

14 x 14 cm