.

Aj keď je percento reklamácií veľmi nízke, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode.
Je v našom záujme všetky reklamácie riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť,
že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nutné.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, prirodzeným opotrebovaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym použitím.

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii poštou na adresu:

Lusien Trans, s. r. o. , Priemyselná 8817, 010 01 Žilina

  • Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok  reklamujete (vzor reklamačného formulára). Ďalej priložte do zásielky kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená) a záručný list.
  • Nezabudnite ani na kompletné kontaktné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať.
  • Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám môžu byť spätne uhradené v prípade uznania reklamácie. Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme. Zákazník je informovaný do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie telefonicky.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. 

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Upozorňujeme, že objednaním a prevzatím tovaru zákazník potvrdzuje, že si prečítal naše obchodné a záručné podmienky súhlasí s nimi.